Werkwijze

Organiseren is net als opvoeden. Daarvoor bestaan geen eenvoudige recepten. De ingrediënten zijn namelijk steeds verschillend. De kunst is om aan te sluiten bij wat er al is, wat al goed werkt en wat elders of eerder al eens goed heeft gewerkt. Op basis daarvan help ik om te onderzoeken welke (on)mogelijkheden er zijn in de richting die nodig is. Ik betrek de belanghebbenden intensief. Participatief waarderend onderzoeken, wordt dit genoemd. Want alleen als mensen samen tot een bepaald inzicht komen, wordt het een nieuwe werkelijkheid en kun je ernaar handelen. Bovendien draagt deze werkwijze bij aan wederzijds vertrouwen tussen de belanghebbenden. Ze hebben samen iets tot stand gebracht, iets wat betekenis heeft. Dat verbindt. Ik geloof daarom niet in mensen meenemen naar een stip op de horizon. Ik geloof in samenwerken aan nieuwe perspectieven. Want in de relatie ontstaat de beweging.

We hebben niks aan een sociaal wenselijk ‘ja’ als er onder water een ‘nee’ klinkt. Cosmetische schijnoplossingen keren zich vroeg of laat tegen organisaties. De mooie woorden op papier over missie, visie en waarden zijn meestal slechts één kant van de medaille. De wereld daarachter bepaalt waar de ruimte zit om echte antwoorden te vinden op de vragen die organisaties bezighouden. Mijn wijze van werken is daarom niet alleen gericht op het zichtbare. Ik zet me in voor duurzame ontwikkeling, voor verandering die beklijft. En dat vereist kennis van en inzicht in de onderlinge relaties, het speelveld en de spelregels en de inhoud waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.