Werkwijze

Organiseren is net als opvoeden. Daarvoor bestaan geen eenvoudige recepten. De ingrediënten zijn namelijk steeds verschillend. De kunst is om aan te sluiten bij wat er al is, wat al goed werkt en op basis daarvan te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in de richting die nodig is. De kwaliteit van de relaties tussen management, medewerkers en cliënten is de hefboom. Vanuit connectie ontstaat de mogelijkheid voor correctie. Zonder gevoel van vertrouwen, wederzijdse interesse en respect voor elkaar, helpt geen enkel wetenschappelijk boek of implementatieplan bij het begeleiden van de beweging naar verandering en vernieuwing.

Ik werk vanuit een psychodynamische en oplossingsgerichte systeemvisie. Ik maak gebruik van de bewuste en onbewuste individuele psychologie en de wisselwerking met de complexe sociale context binnen en tussen organisaties. In die complexiteit is mijn aandacht gericht op de dingen die al werken in de gewenste richting of in het verleden al eens goed hebben gewerkt. Want dáár zit de energie, de motivatie en het enthousiasme. Om een indruk te krijgen van oplossingsgericht werken in organisaties: oplossingsgericht organiseren en veranderen.

Dit zijn dure woorden om te zeggen dat ik in mijn manier van kijken naar vernieuwing in organisaties gericht ben op de manier waarop personen zich verhouden tot de vraag waarop een antwoord nodig is. Wat gebeurt er verbaal en non-verbaal in het individuele en sociale gedrag in relatie tot de vraag die op tafel ligt? Welke intentie heeft iemand? Welke bijdrage levert iemand? Wat houdt iemand in stilte bezig? Onder welke druk staat iemand? Welke tegengestelde belangen moet iemand behartigen? Welke zekerheden moeten er worden verdedigd? Hoe is de wisselwerking met andere betrokkenen?

De antwoorden op dergelijke vragen behoeden organisaties voor simplistische oplossingen. We hebben niks aan een sociaal wenselijk ‘ja’ als er onder water een ‘nee’ klinkt. Cosmetische schijnoplossingen keren zich vroeg of laat tegen organisaties. De mooie woorden op papier over missie, visie en waarden zijn meestal slechts één kant van de medaille. De wereld daarachter bepaalt waar de ruimte zit om echte antwoorden te vinden op de vragen die organisaties bezighouden.