Leeuwarden Lara De Bruin.
Welkom op mijn website. Ik begeleid verandering en vernieuwing in organisaties waarin de samenwerking hapert en relaties onder spanning staan. Dat doe ik als interim-bestuurder, manager, coach of adviseur. Onderlinge spanning is vaak een rem op verandering en vernieuwing. Ik help om het speelveld te verhelderen door te ordenen wat er speelt, boven en onder water. Vervolgens identificeer ik met de belanghebbenden de hefbomen die het geheel weer in beweging kunnen brengen. Soms werk ik in het hart van de relaties om het onderlinge vertrouwen te hervinden. Soms werk ik aan visie- en strategieontwikkeling om over de as van de inhoud de verbinding te versterken. Maar altijd is mijn toetssteen de vraag of mijn bijdrage het geheel sterker maakt dan de som der delen.

Visie

Mensen hebben de neiging om gelijk te willen zijn. Om verschillen weg te poetsen. Niet met hun kop boven het maaiveld uit te steken. Maar ook niet voor de ander onder te willen doen. Vaak zwijgen ze daarom wijselijk over wat ze werkelijk vinden. Dat leidt tot middelmaat. Tot compromissen zonder betekenis. En tot ongenoegen en gekonkel onder water wanneer verlangens en angsten geen uitweg vinden. Als we verschillen koesteren, kleur en eigenheid omarmen zonder oordeel, creëren we ruimte voor vernieuwing. Ruimte voor meer stemmen, originaliteit en onderscheidend vermogen.

Interim & Advies

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. In geen enkele organisatie loopt het op rolletjes. Of dat nou in een raad van toezicht, een gezin of een zorgteam is. Boeken vol zijn daarover geschreven. Over hoe je verandering begeleidt en hoe je samenwerking verbetert. En toch blijft het moeilijk. Dat komt omdat mensen gevoelige wezens zijn. Rationeel en emotioneel tegelijk. Met bewuste en onbewuste belangen waar veel energie naartoe vloeit. Professioneel en toch ook gedreven door primitieve drijfveren zoals jaloezie, hebzucht en wrok. Ook professionals zijn vaten vol tegenstrijdigheden, heimelijke verlangens en pijnlijke onzekerheden. Ik help organisaties om veranderingen in goede banen te leiden door het ontwarren van de onderlinge dynamiek. Het ordenen van de dingen die helpen in de goede richting, brengt vaak als vanzelf de gewenste beweging op gang.

Werkwijze

Organiseren is net als opvoeden. Daarvoor bestaan geen eenvoudige recepten. De ingrediënten zijn namelijk steeds verschillend. De kunst is om aan te sluiten bij wat er al is en wat al goed werkt. Op basis daarvan help ik om te onderzoeken welke (on)mogelijkheden er zijn in de richting die nodig is. Ik betrek de belanghebbenden intensief bij dit onderzoek. Participatief waarderend onderzoeken, wordt dit genoemd. Want alleen als je zelf tot een bepaald inzicht komt, wordt het ook echt van jou en kun je ernaar handelen. Bovendien draagt deze werkwijze bij aan wederzijds vertrouwen tussen de belanghebbenden. Ik geloof niet in mensen meenemen naar een stip op de horizon. Ik geloof in samenwerken aan nieuwe perspectieven.

Lara de Bruin

Sinds 2006 ben ik actief in de gezondheidszorg en houd ik mij bezig met vernieuwing in en tussen organisaties. Ik heb dit in verschillende rollen gedaan: als ondernemer, behandelaar, directeur-bestuurder, coach, consultant, trainer en manager. Ik bemoei me graag met vragen in organisaties die gaan over de onderlinge dynamiek, samenwerken, leiderschap, ondernemerschap en eigenaarschap.