Lara de Bruin

Tússen mensen gebeuren de dingen die ertoe doen. In de wisselwerking tussen de een en de ander ontvouwt zich het antwoord op moeilijke vragen. Dit leerde ik toen ik als behandelaar in de kinder- en jeugd GGZ werkte. Ik ontmoette daar kinderen en ouders die behoefte hadden aan mijn adviezen. Vooral ouders hoopten op verhelderende diagnoses van het onhebbelijke gedrag van hun kinderen. Hun onmacht verleidde hen om mij te vragen een oordeel te vellen en hen te vertellen wat ze moesten doen.

In plaats van adviezen te geven, nodigde ik ouders en kinderen uit hun eigen gedrag en communicatie te onderzoeken. Ik bracht onder woorden wat ik in de onderlinge dynamiek zag en hoorde. Ik leerde ze een aantal gesprekstechnieken waarmee ze een positievere wisselwerking konden ontwikkelen. Ik liet ouders en kinderen begrijpen dat hun werkelijkheden vaak haaks op elkaar stonden. Hun werelden openden zich voor elkaar omdat ze zich anders tot elkaar begonnen te verhouden. Ieders persoonlijke eigenaardigheden liet ik zoveel mogelijk ongemoeid. We concentreerden ons op de dingen die ieder kon bijdragen aan de gewenste oplossing.

Dankzij deze gezinnen weet ik wat voor veel cliënten de doorslag geeft in het gevoel goed geholpen te worden door zorgverleners. Ik weet hoe groot het verlangen kan zijn naar een snelle, eenvoudige oplossing waarvoor vooral iemand anders zich moet inspannen. Maar ik weet ook dat veranderen emotioneel complexer is dan het lineair bewegen van diagnose naar oplossing. Dat geldt voor gezinnen, en dat geldt voor organisaties. Mijn kennis en ervaring uit de GGZ helpen me dan ook iedere dag bij het werken aan vernieuwing in organisaties. Ik heb dat in diverse rollen met veel plezier gedaan.

Ik ken de spanning van het ondernemen en de hitte van het besturen in de zorg. Dagelijks ondervind ik aan den lijve hoe het is om professionals in de zorg te faciliteren in hun werk in een context van voortdurende verandering, financiële druk en onderlinge spanningen. Ik ken deze weerbarstige werkelijkheden en ben daarmee gevrijwaard van simplisme en naïviteit in mijn rol als begeleider van organisatieontwikkeling en verandering.

Op dit moment werk ik als adviseur, organisatieontwikkelaar en interim-bestuurder in de publieke sector. Daarnaast werk ik zelfstandig voor zorgorganisaties als coach en adviseur. Eerder richtte ik De Geheime Tuin op, een organisatie voor kinder- en jeugd-GGZ, en werkte ik als manager in de ouderenzorg en de wijkverpleging. Ik heb ervaring opgebouwd met thema’s zoals zelforganisatie, reorganisatie, hardnekkige samenwerkingsproblemen, opzetten van nieuwe initiatieven, leiderschap, oud zeer, samenwerking met andere organisaties en missie- en visieontwikkeling.

Publicaties:

Testimonials

Eef de Boer | Clustermanager ouderenzorg

Lara heeft een open oor en oog voor eenieder die dat nodig heeft. Haar gedrevenheid en bevlogenheid om zaken op te pakken die aandacht behoeven in het hier en nu, maar niet de grote lijn uit het oog verliezend, is een verademing. Haar persoon stelt haar in staat om op een daadkrachtige en liefdevolle manier aan te sturen en duidelijkheid te geven waar nodig. Samen met Lara kun je de wind in de zeilen ervaren waarbij zij het roer ook uit handen durft te geven. Voor een manager een zeer waardevolle kwaliteit. Ik vond het een voorrecht met haar te mogen werken.

Paul Kloosterboer | Organisatieadviseur

Hoe langer ik Lara ken, hoe meer ik onder de indruk ben van haar bijzondere combinatie van warmte, empathie en diep systemisch inzicht bij ingewikkelde vraagstukken. Ik noem deze eigenschappen in één adem, omdat Lara bij gebeurtenissen en belevenissen meeleeft én zich tegelijk de onderstroom realiseert, die maakt waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Dat geeft ze dan ook op een gepast moment en dito wijze terug. Een andere bijzondere kwaliteit van haar is haar persoonlijke presentie op belangrijke momenten. Al zit ze tegenover koning of president, ze neemt op uiterst respectvolle en stevige manier vol haar eigen plek en spreekt en handelt dan volkomen vanuit zichzelf. Dan valt er zo’n stilte die beiert als de kerkklokken van intensiteit en authenticiteit. Verstand en gevoel als twee-eenheid. Die presentie is een onderdeel van Lara’s leiderschapskwaliteiten. Wat haar daarin bovenal tekent, is de polariteit van ruimte geven waar het kan en begrenzen waar het moet. Het zelfvertrouwen dat Lara uitstraalt, geeft de rust dat het klopt als ze ruimte geeft, waardoor mensen die pakken. Maar dat het ook klopt wanneer ze een grens trekt. Daar wordt dan ook niet aan gemorreld. Wat ik ook erg waardevol vind, je kunt met Lara echt co-creëren. Samen tot ideeën en plannen komen, waar je alleen nooit op was gekomen. En waarvan je naderhand met geen mogelijkheid meer kan zeggen welk stukje van wie was. Je komt in een flow waarin je, in het volste vertrouwen van horen en gehoord worden, elkaar begrijpt en op elkaar voortbouwt. Verder is samenwerken met Lara ook een feestje. Naast warmte en diepgang kan ze lekker snel en praktisch denken en handelen, met de nodige relativering en humor. En toch attent en accuraat. Kortom: intelligent, warm, krachtig, creatief en inspirerend, dat is Lara.

Karin Delger | Strategisch HR-adviseur

Ik heb Lara leren kennen als een manager die in staat is snel verbinding te maken medewerkers en vanuit dit contact in staat is de belangrijke zaken op tafel te krijgen. Daarbij ligt haar kracht in het oog hebben voor elke individuele medewerker en diens behoefte zonder daarbij het doel of het gemeenschappelijke belang uit het oog te verliezen. Ze stuurt ook in lastige situaties op wat goed is voor de organisatie als geheel. Ze maakt de vertaling van de visie van de organisatie naar wat dit betekent voor onder meer haar eigen handelen, zodat dit in een lijn is met elkaar.