Coaching & Advies

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. In geen enkele organisatie loopt het op rolletjes. Of dat nou in een raad van toezicht, een gezin of een zorgteam is. Boeken vol zijn daarover geschreven. Over hoe je verandering begeleidt en hoe je samenwerking verbetert. En toch blijft het moeilijk. Dat komt omdat mensen gevoelige wezens zijn. Rationeel en emotioneel tegelijk. Met bewuste en onbewuste belangen waar veel energie naartoe vloeit. Professioneel en toch ook gedreven door primitieve drijfveren zoals jaloezie, hebzucht en wrok. Ook professionals zijn vaten vol tegenstrijdigheden, heimelijke verlangens en pijnlijke onzekerheden.

Ik heb verstand van leiderschap, eigenaarschap, visieontwikkeling, ondernemerschap en innovatie. Ik help organisaties om veranderingen in goede banen te leiden door het ontwarren van de onderlinge dynamiek die in de weg kan zitten. Het ordenen van de dingen die helpen in de goede richting, maakt vaak als vanzelf de weg vrij voor de gewenste beweging. Ik ben beschikbaar voor organisatievragen als er onderling gedoe is of een gevoel van onvrede of verwijdering. Als de wisselwerking tussen mensen of afdelingen het pad blokkeert dat de organisatie graag zou willen bewandelen. Of als de praktijk van alledag geen pas houdt met de missie, visie en de organisatiewaarden. Ik denk dan graag met u mee.

Ik kan op twee manieren waarde toevoegen aan vernieuwing in organisaties. Ik kan onderzoeken waar mogelijke sleutels liggen voor de gewenste verandering en hierover adviseren. Ook kan ik interveniëren in het gedrag waarop moet worden bijgestuurd. Ik maak me daarbij geen illusies over mijn eigen invloed als coach of adviseur. Ik geloof niet in lineair veranderen en ook niet in implementeren en integraal uitrollen van veranderingen. Ik geloof wel in aandachtig luisteren, scherpe vragen stellen en verwoorden wat ik zie en proef zonder verhullende kantoortaal te gebruiken. Hiermee ontstaat een gezamenlijke taal voor de probleemanalyse en de gewenste oplossing. Dit gezamenlijke perspectief, waaraan betrokkenen zich intrinsiek zullen committeren, is het begin van een betekenisvol veranderproces.

Concreet betekent bovenstaande dat ik veel gesprekken zal voeren met verschillende betrokkenen. Daarna doe ik een voorstel voor een aanpak en een investering in tijd. Een aanpak kan bestaan uit individuele coaching, teamcoaching, strategische coaching of een adviestraject. In zo’n traject kan ik bijdragen aan de analyse van het probleem en aan de architectuur van oplossingen. Ook in de vorm van het praktisch ontwerpen, organiseren en begeleiden van bijeenkomsten De vorm is minder belangrijk dan het wederzijdse gevoel dat ik als persoon en als professional het inzicht en de inspiratie kan helpen organiseren in het creëren van ruimte voor vernieuwing.

Resultaten waaraan ik graag mijn bijdrage lever
 • Collectieve trots op de missie, visie en waarden
 • Congruentie in de visie op zorg en op organiseren
 • Warme relaties binnen teams
 • Waarderende communicatie, oog voor de dingen die goed gaan
 • Ontwikkeling van zelforganisatie en eigenaarschap
 • Vertrouwen in de bedoeling en de leiding van de organisatie
 • Cliënten zijn tevreden over zorg, behandeling en bejegening
 • Medewerkers hebben plezier in wat ze doen, voelen zich gewaardeerd
 • Bestuur en leiding staan voor de visie, vanuit persoonlijke overtuiging en inspiratie, in woord en daad
 • Management team werkt goed samen en leden kunnen zich kwetsbaar opstellen
 • Leidinggevenden leven de waarden van de organisatie voor
 • Er wordt gelachen in de organisatie
 • Mensen nemen initiatief en dragen ideeën aan
 • Openheid van zaken over risico’s en kansen binnen en buiten de organisatie
Vragen die op mijn pad komen
 • Help ons bestuur om de missie en visie meer tot leven te brengen voor medewerkers en cliënten.
 • Er hangt een negatieve stemming in de organisatie, help ons om de vinger daar achter te krijgen.
 • Helpt ons om het negatieve imago van team A, B en C te verbeteren.
 • Help ons om medewerkers te leren hoe ze cliënten prettiger kunnen bejegenen, passend bij de visie.
 • Help ons om het gedoe in team A op te lossen. Het hele team heeft last van twee collega’s die elkaar niet kunnen luchten of zien.
 • Help ons om ervoor te zorgen dat onze medewerkers zich beter gehoord en geïnformeerd voelen door het bestuur.
 • Het bestuur staat onder druk. Help ons om steviger te staan voor de moeilijke boodschap die we moeten brengen.
 • Help ons om de samenwerking met bestuur en medezeggenschap te moderniseren, passend bij onze missie en visie.
 • Helpt ons om te zorgen dat de zelforganiserende teams hun ruimte benutten om het werk zelf te organiseren.
 • Help ons om het vertrouwen in de organisatie te vergroten.
 • Help ons om de pijn uit het verleden niet steeds weer onderwerp van gesprek te laten zijn.
 • Veel zaken worden wél besproken bij het koffieapparaat, maar niet in het team. Help ons dat te veranderen.
 • Zelforganisatie komt niet van de grond. Help ons om daar verandering in te brengen.
 • Veel medewerkers dragen niet de waarden van de organisatie uit in hun gedrag naar cliënten. Help ons om de visie tot leven te wekken in de dagelijkse praktijk.
 • Help een van onze leidinggevenden in haar zelfreflectie naar aanleiding van diverse klachten.
 • Help onze leidinggevenden om zich te ontwikkelen in een zelforganiserende structuur.
 • De raad van toezicht krijgt er moeilijk de vinger achter hoe het nou écht gaat in de organisatie. Help de raad bij het ontwikkelen van een andere werkrelatie met het bestuur.
 • We hebben veel vernieuwende ideeën voor onze dienstverlening. Ze komen alleen niet van de grond.
 • Help ons om dingen ook daadwerkelijk te gaan DOEN!
Aangesloten bij: